นโยบายการเปลี่ยน/ซ่อม/คืนสินค้า

หลังจากลูกค้าได้รับสินค้า ลูกค้าจำเป็นต้องตรวจความถูกต้องของสินค้า ว่าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน หรือถูกต้องตามรายละเอียดที่ได้สั่งซื้อไว้หรือไม่ หากลูกค้าพบว่ามีความผิดปกติ หรือสินค้าไม่ถูกต้องตามที่ได้สั่งซื้อ ลูกค้าสามารถเปลี่ยน/ซ่อม/คืนสินค้าได้ภายใน 7 วันทำการ (นับจากวันที่ระบุในใบส่งสินค้า) โดยบริษัทรับเปลี่ยน/ซ่อม/รับคืนสินค้า ในกรณีดังต่อไปนี้

 • สินค้าไม่ตรงกับรายละเอียดในใบเสนอราคาหรือรายการการสั่งซื้อ
 • สินค้า ชำรุด เสียหาย จากการผลิต หรือการขนส่ง
 • กรณีเป็นสินค้าสั่งผลิต พบรายละเอียดงานผิดไปจากตัวอย่างก่อนพิมพ์ หรือไม่พึงพอใจในคุณภาพงาน (ยกเว้นกรณีที่บริษัทฯ มีการระบุจุดที่อาจจะแตกต่างระหว่างตัวอย่างกับงานจริงไว้ก่อนแล้ว)

ขั้นตอนการขอเปลี่ยน/ซ่อม/คืนสินค้า

 1. ถ่ายรูปจุดที่ไม่ถูกต้อง หรือจุดที่ชำรุดเสียหาย
 2. ส่งภาพ ข้อมูล พร้อมเลขที่ใบเสร็จหรือเลขที่ใบเสนอราคา ส่งให้เราได้ที่ Line: @thaiprintingcenter หรือ e-mail: [email protected]
 3. รอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ ภายใน 24 ชม. ในวันทำการ (วันทำการ จ-ศ 08.30-18.00 น. เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
 4. เพื่อความรวดเร็วยิ่งขึ้น ท่านสามารถติดต่อเราได้ที่
  Call center 082-458-8945, 082-459-4746 หรือติดต่อเบอร์ฝ่ายขายที่ดูแล เพื่อให้ประสานงานทันที
 5. เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียดแล้ว ลูกค้าทำการส่งคืนสินค้า
  1. กรณีเป็นสินค้าสำเร็จรูป สินค้าจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมขาย (สภาพสมบูรณ์พร้อมขาย หมายถึง สภาพสินค้าเดิมที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือการเปิดหีบห่อใด ๆ ทั้งสิ้น)
  2. กรณีเป็นสินค้าสั่งผลิต ในกรณีเป็นการซ่อมสินค้า ลูกค้าจะส่งคืนสินค้าอยู่ในสภาพเดียวกับที่ถ่ายภาพไว้ หากเป็นกรณีที่ไม่สามารถซ่อมจากสินค้าเดิมได้ บริษัทจะทำการผลิตสินค้าใหม่ โดยที่ลูกค้าไม่จำเป็นต้องส่งสินค้าคืนให้กับบริษัท
 6. ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งคืนสินค้า และส่งสินค้าใหม่ ทางบริษัทฯจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด

กรณีที่บริษัทฯ ไม่รับเปลี่ยน/ซ่อม/คืนสินค้า

สำหรับสินค้าสั่งผลิต

 • กรณีเป็นความผิดพลาดจากการสั่งซื้อของทางลูกค้าเอง เช่น ลูกค้าส่งแบบที่ต้องการผลิตให้ผิด, ระบุรายละเอียดให้บริษัทฯ ผิดไปจากที่ต้องการเอง, ตัวสะกด รูปภาพ รายละเอียดเนื้อหาของงานผิดพลาดตั้งแต่ไฟล์ต้นฉบับของลูกค้า เป็นต้น
 • สินค้าที่สั่งซื้อแล้วเกิน 7 วันทำการ

สำหรับสินค้าสำเร็จรูป

 • สินค้าที่ถูกใช้งานไปแล้ว และไม่ได้มีความผิดปกติใด ๆ
 • สินค้าที่สั่งซื้อแล้วเกิน 7 วันทำการ