About us

จากผู้ผลิตสู่ผู้ขาย

เราเป็นผู้ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ ที่ใช้ในธุรกิจ อาทิเช่น นามบัตร การ์ด โบรชัวร์ หนังสือ กล่อง สติ๊กเกอร์ ฯลฯ ให้กับธุรกิจกว่า 20,000 ธุรกิจ ในไทยตั้งแต่ปี 2550
กว่า 13 ปีแล้ว ที่เราได้พัฒนาคุณภาพในการผลิตงานพิมพ์ตาม Order ของลูกค้า

แต่ในยุคที่แม่ค้า พ่อค้า ออนไลน์ หรือธุรกิจ Startup เกิดขึ้นมาอย่างมากมาย และความต้องการสินค้างานพิมพ์ มีความต้องการสินค้าที่ง่าย รวดเร็ว และสำเร็จรูปมากขึ้น

เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในยุคปัจจุบันนี้ เราจึงได้ผลิตสินค้าที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ในแบบสำเร็จรูป เพื่อตอบโจทย์ให้กับพ่อค้า แม่ค้า ออนไลน์ หรือธุรกิจ Startup สามารถนำสินค้าของเรา ไปใช้ในการเพิ่ม Value ใหักับสินค้า อำนวยความสะดวกให้กับธุรกิจในด้านต่างๆ เพื่อให้ธุรกิจของลูกค้าเติบโต และสร้างผลกำไรมากขึ้นจากสินค้าของเรา

ดั่งวิสัยทัศน์ของ Thai Printing Center ที่ว่า เราไม่ได้ขายแค่งานพิมพ์ แต่เราขายความสำเร็จ ของธุรกิจ นั่นเอง